logotip spo  
 
 
 
 
dežurna služba

SPOŠTOVANI ETAŽNI LASTNIKI

Pri upravljanju upravniških storitev vam nudimo naslednje storitve:

  • organizacijsko administrativna in tehnično strokovna opravila (skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov in skupnih naprav),
  • finančno računovodska in knjigovodska opravila (porazdelitev in izterjavo mesečnih obveznosti, upravljanje z rezervnim skladom in s skupnim denarjem)
  • zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja,
  • izdelavo načrta vzdrževanja več stanovanjskih hiš,
  • izvajamo ukrepe za zaščito večstanovanjskih hiš in prebivalcev,
  • upravljanje z energetskimi napravami - kotlovnicami
  • hišniška opravila.

Ker so za nas dobri odnosi z etažnimi lastniki večstanovanjskih hiš zelo pomembni, dosledno organiziramo zbore lastnikov, zaradi izdelave letnih poročil o delu, finančnih poročil in letnih investicijskih planov.
Stroške obratovanja in vzdrževanja, vključno z rezervnim skladom vam mesečno obračunamo na eni položnici.

Organizirano imamo dežurno službo, ki je dosegljiva 24 ur na dan.
V cilju kvalitetnega upravljanja imamo vzpostavljene stalne vezi s kvalitetnimi zunanjimi izvajalci, kooperanti, dobavitelji, obrtniki, inštalaterji, serviserji naprav, skratka z vsemi, ki so potrebni za kakovostno upravljanje vaše stavbe.
Za etažne lastnike organiziramo tudi kreditiranje pri bankah z  najugodnejšimi kreditnimi pogoji.

Na prvi strani pa vam ponujamo nekaj splošnih napotkov za prijetno bivanje, ki jih lahko najdete v priloženi wordovi datoteki.

Zaupajte upravljanje vaše večstanovanjske hiše upravniku, katerega glavni cilj je vzpostaviti in zdrževati nivo kvalitetnega upravljanja vaše lastnine.

 
 
pravilno ravnanje z opdpadki
 
energija-si
 
 
 
SPO, podjetje za upravljanje nepremičnin, Škofja Loka, d.o.o., Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel. 04 / 511 27 80  |   Fax. 04 / 511 27 90  |  info@spo.si