logotip spo  
 
 
 
 
 
dežurna služba

OGREVANJE1. Upravljamo z energetskimi napravami, kotlovnicami:

  • V okviru dejavnosti družbe izvajamo tudi UPRAVLJANJE Z ENERGETSKIMI NAPRAVAMI v kotlovnicah, ki služijo za ogrevanje posamezne večstanovanjske stavbe, večih stavb ali poslovnih objektov.


2. Obračunavamo stroške ogrevanja

  • Veljavni splošni pogoji o dobavi toplotne energije odjemalcem v večstanovanjskih objektih

  • Varčevanje z energijo in obračunavanje stroškov ogrevanja po dejanski porabi

  • Agencija za učinkovito rabo energije

  • Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah

  • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

 

Zaupajte upravljanje vaše večstanovanjske hiše upravniku, katerega glavni cilj je vzpostaviti in zdrževati nivo kvalitetnega upravljanja vaše lastnine.

 
Ogrevanje
Dokumenti
SPO, podjetje za upravljanje nepremičnin, Škofja Loka, d.o.o., Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel. 04 / 511 27 80  |   Fax. 04 / 511 27 90  |  info@spo.si