logotip spo  
 
 
 
 
 
dežurna služba

VZDRŽEVANJE


Za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjske stavbe sprejmejo etažni lastniki skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69/2003) načrt vzdrževanja za časovno obdobje najmanj enega in največ petih let. Načrt vzdrževanja pripravi upravnik.

Če etažni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrževanja, lahko kateri k¸ postopku. Predlog lahko poda vsak etažni lastnik.

1. Skrbimo za manjša vzdrževalna dela:

  • Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti


2. Skupaj z lastniki smo izpeljali večje investicije (fotogalerije)

 

Zaupajte upravljanje vaše večstanovanjske hiše upravniku, katerega glavni cilj je vzpostaviti in zdrževati nivo kvalitetnega upravljanja vaše lastnine.

 
Vzdrževanje
Dokumenti
SPO, podjetje za upravljanje nepremičnin, Škofja Loka, d.o.o., Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel. 04 / 511 27 80  |   Fax. 04 / 511 27 90  |  info@spo.si