O nas

Pomembno je, da etažni lastniki posle upravljanja stavbe zaupajo podjetju, ki ima ustrezna znanja in izkušnje.

Bivanje v večstanovanjski stavbi je po eni strani lahko udobno in prijetno, po drugi pa je povezano s številnimi izzivi, ki izhajajo tudi iz sobivanja z večjim številom drugih oseb, ki imajo lahko včasih zelo različne interese in pričakovanja ter tudi življenjske navade. Poleg tega sta v večstanovanjskih stavbah izjemnega pomena odgovornost in skrb za njihovo vzdrževanje in s tem ohranjanje osnovne vloge.

SPO, Podjetje za upravljanje nepremičnin, Škofja Loka, d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 1996 z glavno dejavnostjo UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI. Pred ustanovitvijo je podjetje delovalo v okviru podjetja Obrtnik Škofja Loka d.o.o., tako imamo na področju upravljanja že več kot 50 let izkušenj.

Naše storitve

Storitve upravljanja večstanovanjskih in poslovnih stavb opravljamo na območju občin Škofja Loka, Železniki, Žiri, Gorenja vas – Poljane, Medvode in nekaj tudi v Ljubljani. V okviru dejavnosti podjetja upravljamo približno 180 večlastniških stavb, v katerih je skupno 3.500 posameznih delov.

Druga glavna dejavnost družbe SPO d.o.o. pa je upravljanje in izvajanje nadzora obratovanja energetskih naprav (dela kurjača) v 40 skupnih kotlovnicah, ki služijo za ogrevanje posameznih stavb ali pa celotnih sosesk.

V podjetju je na področju plansko-tehničnih, vzdrževalnih, administrativnih, pravnih ter računovodsko-finančnih del zaposlenih 15 sodelavcev z ustreznim strokovnim znanjem in izkušnjami.

Upravniške storitve

Pridobitev in vodenje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih posameznih delov, o gradnji, prenovi, vrednosti in površinah posameznih delov, dajanje potrebnih informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra nepremičnin, dajanje informacij etažnim lastnikom glede upravljanja stavbe.

Vodenje poslov obratovanja in vzdrževanja skupnih delov in naprav v objektu ter na pripadajočem zemljišču, pregled stavbe in izdelava načrta vzdrževanja, realizacija načrta vzdrževanja, izdelava letnega poročila o delu upravnika, urejanje zavarovanja za skupne dele in naprave, označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami.

Vodenje sredstev na računu rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi, razdelitev in obračun stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izterjava obveznosti dolžnikov, letno finančno poročilo.

Zastopanje lastnikov v upravljanju, vlaganje tožb v imenu preostalih etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike, priprava pogodb o preureditvi, najemu ali prodaji dela skupnih prostorov.

Verjetno nismo najcenejši izvajalec upravniških storitev, vendar pa svoje delo opravljamo kvalitetno in strokovno.

Za vse naše stranke imamo 24 ur dnevno organiziran klicni center tehnične službe z minimalnim odzivnim časom. Tako lahko vse interventne situacije rešujemo, preden na delu stavbe nastane večja škoda, med lastniki oziroma uporabniki pa nezadovoljstvo.

Poleg tega pa vam zagotavljamo tudi transparentno finančno poslovanje ter takojšnje in razumljive odgovore na vsa nejasna vprašanja v zvezi z delom upravnika.

Kontaktirajte nas - Potrebujete dodatne informacije? Pokličite nas na 04 511 27 80

Za stranke velja naslednji poslovni čas:

1

Osebni razgovor

- ponedeljek od 12:00 do 14:00 ure,
- sreda od 14:00 do 16:00 ure,
- petek od 07:00 do 09:00 ure.

2

Telefonski klic

- ponedeljek od 12:00 do 14:00 ure,
- sreda od 13:00 do 16:00 ure,
- petek od 07:00 do 09:00 ure.